Вести

Стабилност меких магнетних материјала у индуктивности прстена

2021-09-08

Ovde govorimo samo o zatvorenim magnetnim prstenovima, a ne o šupljim magnetnim prstenovima sa vazdušnim zazorom. Kada je u pitanju fitnes na visokim temperaturama, mora se pomenuti magnetni prsten od materijala gvozdenog praha, koji se koristi za lepljenje magnetnog praha i formiranje lepljivim materijalom, a u sredini ima mnogo, mnogo malih vazdušnih praznina.


Vazdušni jazovi postoje jer su magnetna svojstva lepljivih materijala kao što su smole otprilike ista kao i vazduha. To znači da što manje feromagnetnog praha sadrži materijal prstena, to je bolja temperaturna stabilnost induktora.


Međutim, u poređenju sa šupljim induktorom, cena magnetnog prstena sa gvozdenim jezgrom je veća. Mangan cink materijal ima poseban materijal visoke stabilnosti, široke temperature ili širokopojasne veze. Ako se zahteva da na njega manje utiče temperatura, izbor CORE zavisi od uticaja temperature na induktivnost. Induktivnost se ne menja mnogo sa temperaturom, što znači da CORE ima dobru temperaturnu stabilnost.


U ovom radu se razmatra temperaturna stabilnost mekog magnetnog materijala induktora sa magnetnim prstenom i daju se neki predlozi za izbor mekog magnetnog materijala.